O projektu

EMoNFUr – Establishing a Monitoring Network to assess lowland Forest and Urban plantation in Lombardy and urban forest in Slovenia

Zasnova mreže za spremljanje stanja nižinskega gozda in pogozditev v urbanem prostoru v Lombardiji in urbanega gozda v Sloveniji

 • Šifra projekta: Life+10 ENV/IT/000399
 • Uradna spletna stran: http://www.emonfur.eu
 • Vodja projekta na GIS: dr. Urša Vilhar
 • Sodelavci na GIS: Božič Gregor, de Groot Maarten., Eler Klemen, Ferlan Mitja, Grbec Samo, Grebenc Tine, Hauptman Tine, Jagodic Špela, Jurc Dušan, Kobal Milan, Krajnc Robert, Kutnar Lado, Levanič Tom, Mali Boštjan, Ogris Nikica, Rupel Matej, Senčar Nataša, Simončič Primož, Sinjur Iztok, Skudnik Mitja, Špenko Magda, Verlič Andrej, Vochl Saša, Železnik Peter, Žlindra Daniel, Žlogar Jure

Opis projekta

Projekt EMoNFUr, ki ga v Sloveniji izvaja Gozdarski inštitut Slovenije, je nastal z namenom vzpostavitve mreže za spremljanje stanja urbanih in periurbanih gozdov v italijanski deželi Lombardiji in v Sloveniji. Pri nastajanju projekta nas je vodila misel, da meščanom, lokalnim interesnim skupinam in drugim déležnikom v Mestni občini Ljubljana podrobneje predstavimo urbane gozdove ter povečamo ozaveščenost o njihovi vlogi pri ohranjanju biotske pestrosti, temperaturnega ugodja, ponorov ogljika, kot tudi pri blažitvi posledic podnebnih sprememb.

Delovne aktivnosti zajemajo:

 1. spremljanje izbranih živalskih vrst,
 2. popis rastlinskih vrst,
 3. popis bolezni in škodljivce gozdnega drevja ter ocena zdravstvenega stanje gozdnega drevja,
 4. analiza gozdnih tal,
 5. spremljanje obiskanosti,
 6. spremljanje kakovosti zraka,
 7. analiziranje rasti gozdnega drevja,
 8. izvedba gozdne inventure ter
 9. spremljanje vplivov gozda na kakovost in količino vode, ki odteka iz gozda.

Comments are closed.