Rezultati

 

 

Na osnovi področnih evropskih politik bo projekt EMoNFUr ustvaril izhodišče za evropsko mrežo spremljanja stanja urbanih in periurbanih gozdov.

Spoznajmo gozdove našega mesta

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo v sodelovanju z Oddelkom za varstvo okolja izbrali dve območji v Mestni občini Ljubljana, kjer izvajamo testno spremljanje urbanih gozdov. Prva lokacija je na območju urbanega gozda, ki je del krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Druga lokacija je na območju primestnih nižinskih poplavnih gozdov ob reki Savi v bližini vasi Gameljne .

Kazalniki, ki jih spremljamo

V urbanih gozdovih Mestne občine Ljubljana smo na podlagi pregleda različnih programov, projektov in monitoringov določili najpomembnejše kazalnike za merjenje vpliva urbanih gozdov na uravnavanje količine vodnih virov, ohranjanje kakovosti virov pitne vode ter zadrževalno sposobnost urbanih gozdov za presežke vode v času nalivov in taljenja snega; vpliv urbanega gozda na blažitev posledic podnebnih sprememb ter vpliv urbanega gozda kot naravnega filtra za onesnažila.

 

Poleg terenskega dela in analiz zbranih podatkov so aktivnosti raziskovalne skupine usmerjene tudi na področje objavljanja rezultatov. S slednjim se trudimo ugotovitve predstaviti ne le ostalim sodelujočim v projektu, ampak še posebej lokalnim skupnostim, katerim so proučevani gozdovi blizu.

- Zbornik prispevkov z delavnice  19. septembra 2013

- Prispevki z delavnice 14. in 15. maja 2012

 

Comments are closed.